mariaszyje
Ubierz się w radość!

Polityka Prywatności

1. DEFINICJE

 1. Administrator –Sławomir Stańczyk, prowadzącego działalność gospodarczą PPW Aquarius Sławomir Stańczyk, z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Karolinki1, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 9690209543.
 2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://mariaszyje.pl/,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

2. DANE OSOBOWE

1. Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie,  takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia, formularz zapisu na newsletter.

2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta, zamówienia, czy zapisu na newsletter przetwarzane są w celu, kolejno założenia i utrzymywania konta Użytkownika w Sklepie, realizacji zamówienia, przesyłania newslettera.

3. Użytkownik zawsze posiada:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

4. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się ze mną pod adresem maria@mariaszyje.pl

5. Administrator może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych. Przykładowo, Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy.

6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub po prostu skontaktować się ze Administratorem.

7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych.

8. Administrator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • Piotr Gołąbek- – Grupa Promedes, Usługi internetowe, Ubezpieczenia, Leasing,
  ul. Dunikowskiego 10/ I piętro, 44-100 Gliwice – w celu przechowywania danych na serwerze
 • InPost S.A., ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków – w celu dostawy zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie.
 • Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa –  w celu dostawy zamówień składanych przez Użytkownika w Sklepie.
 • Biuro Prawno-Rachunkowe Krystyna Lasok, ul. Dworska 15, 44-100 Gliwice –  w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego.
 • WordPress Newsletter – w celu korzystania z systemu mailingowego.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

1. Zakładając konto użytkownika w sklepie, należy podać swoje dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

2. Dane przypisane do konta w każdej chwili mogą być zmodyfikowane z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych na koncie użytkownika jest wykonywanie umowy o prowadzenie konta w sklepie, którą zawierana jest z Administratorem na podstawie regulaminu sklepu.

4. Dane osobowe Użytkownika zawarte na koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w sklepie, o której mowa powyżej. W każdej chwili można podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem danych osobowych z bazy. Usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem sklepu zamówień.

4. ZAMÓWIENIA

1. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, Użytkownik musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Może również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli Użytkownik podał wcześniej takie dane na swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, przy czym zawsze istnieje możliwość ich modyfikacji.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą Użytkownik zawiera na podstawie regulaminu sklepu.

3. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży.

4. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

5. FAKTURY

1. W związku ze złożonym zamówieniem, Administrator wystawia fakturę. W tym celu przetwarzane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury.

3. Wystawione faktury stanowią dokumentację księgową, w związku z czym dane Użytkownika będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

6. ZWROTY I REKLAMACJE

1. Jeżeli Użytkownik odstępuje od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu lub składa reklamację dotyczącą zakupionych towarów, to przekazuje Administratorowi dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy, a Administrator te dane przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest w tym przypadku wypełnienie przez Administratora prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.

3. Formularze odstąpienia od umowy oraz dokumenty reklamacyjne są przez Administratora archiwizowane.

7. KONTAKT E-MAILOWY

1. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje  swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem.

3. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są Administratorowi w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

8. KOMENTARZE NA BLOGU

1. Dodając komentarz na blogu, Użytkownik zobowiązany jest podać swoje imię oraz adres e-mail. Imię zostanie opublikowane wraz z treścią komentarza na blogu.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego zgoda wynikająca z woli dodania komentarza. 

3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez czas funkcjonowania bloga. W każdej chwili Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu komentarza, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy.

9. ZGODA NA COOKIES

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Użytkownik zgodę zawsze może wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce.

10. COOKIES WŁASNE

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

 • prawidłowe działanie koszyka i procesu zamówienia,
 • określenie, czy Użytkownik jest zalogowany,
 • pamiętanie zalogowania Użytkownika,
 • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

11. COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

1. Administrator, jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Sklepu.
 • Instagram feed – w celu automatycznego ukazywania tych samych zdjęć na stronie co zostały upublicznione na Instagramie użytkownika mariaszyje

2. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

12. LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

KUP ONLINE

SKLEP INTERNETOWY

OSTATNIE WPISY NA BLOGU